Ing. Ján Stupka - primáš ĽH
tel.: +421 905 245 488
e-mail: jan.stupka@ludovahudba.sk


Mgr. Ivan Hanula
tel.: +421 905 493 132
e-mail: ivan.hanula@ludovahudba.skKorešpondenčná adresa:

Ing. Ján Stupka - primáš ľudovej hudby
Vlárska 48/A
831 01 Bratislava
Slovakia