Ing. Ján Stupka - primáš ĽH
tel.: +421 905 245 488
e-mail: jan.stupka@ludovahudba.sk


Michal Filip
tel.: +421 903 906 277
e-mail: michal.filip@ludovahudba.skKorešpondenčná adresa:

Ing. Ján Stupka - primáš ľudovej hudby
Vlárska 48/A
831 01 Bratislava
Slovakia